Data: 11.05.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă”.

Propunerile și observațiile la proiectul de ordin se pot transmite, la adresele de e-mail: anre@anre.rorconstantinescu@anre.rorodica.manolescu@anre.ro și aurelia.paunescu@anre.ro .

Termenul final de transmitere a observaţiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate