Data: 25.04.2019

In aplicarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se reglementează modalitatea de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport desfăşurate de către operatorii licenţiaţi.  

Proiectul de metodologie stabileşte categoriile de cheltuieli care vor fi luate în calcul la stabilirea tarifelor aferente activităţilor conexe, un anumit nivel reglementat al profitului şi totodată impune o serie de criterii maximale de recunoaştere a cheltuielilor.

Eventualele propuneri și observații, însoțite de argumentația aferentă, se transmit prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa dtgn@anre.ro .

Termentul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 31 mai 2019, urmand ca sedința de discutare a propunerilor și observațiilor primite sa aiba loc în data de 4 iunie 2019, la sediul ANRE din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, ora 13:00.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul 187/2019

Fisiere atasate