Data: 10.05.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență”.

Propunerile și observațiile la proiectul de ordin se pot transmite, la adresele de e-mail: anre@anre.rorconstantinescu@anre.rorodica.manolescu@anre.ro și roxana.cruceanu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate