Data: 15.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document prin care se are in vedere elaborarea unei noi metode de stabilire a venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, precum si armonizarea principiilor de reglementare din sectorul gazelor naturale cu cele din sectorul energiei electrice, având în vedere dinamica continuă a pieţei gazelor naturale şi faptul că activitatea de furnizare implică activități cu specific similar, atât în sectorul gazelor naturale, cât și al energiei electrice.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 3 decembrie 2018, inclusiv, şedinţa pentru dezbaterea acestora fiind programată în data de 6 decembrie 2018 ora 10.00.

 Propunerile și observațiile transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

 

Fisiere atasate