Data: 21.06.2019

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale si  in aplicarea dispozitiilor art. 124 alin. (1) lit. f),  din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale art. 130 alin. (1) lit. k) si ale art. 138 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, aflat in faza a III-a de consultare.

Eventualele observații și propuneri pe marginea acestui proiect pot fi transmise la adresa de e-mail darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observaţiilor este de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a ANRE a prezentului proiect de ordin.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.163/2019.

Fisiere atasate