Data: 29.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere prevederile referitoare la odorizarea gazelor naturale, prevăzute în standardele europene, precum si legislația națională si europeana privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, depozitarea deșeurilor si stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici.

Eventualele observații și propuneri pe marginea acestui proiect pot fi transmise la adresa de e-mail darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate