Data: 19.02.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, varianta rezultata in urma analizarii propunerilor si observatiilor primite in cadrul consultarii publice anterioare.

Normă tehnică are drept scop stabilirea odorizării gazelor naturale la ieșirea din conductele de alimentare din amonte, în punctele de predare-preluare comercială din conducta de alimentare din amonte  sau la ieșirea din sistemul național de transport al gazelor naturale, în punctele de predare din SNT, în vederea asigurării siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților.

Eventualele observații și propuneri pe marginea acestui proiect pot fi transmise la adresa de e-mail darag@anre.ro.

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate