În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, şi având în vedere propunerile şi observaţiile primite în etapa anterioară de consultare publică, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale” in faza a III-a.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail srtgn@anre.ro, darag@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 25.08.2023, ora 14.00.

Documente atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea și executarea condcutelor de alimentare din amonte a gazelor naturale – faza a III-a