În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de transport gaze naturale”.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail anre@anre.ro și srtgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 17.11.2023, ora 14.00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentat argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de transport gaze naturale

Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport al gazelor naturale – Anexa