Data: 20.10.2021

Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum si cadrul european si national de reglementare în domeniul energiei electrice, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit în format electronic, editabil, la adresa de e-mail licente.ee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 20 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 137/2021

Fisiere atasate