Data: 09.10.2019

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta o revizuire a Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România aprobat prin Ordinului ANRE nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare, realizată de un grup de lucru din care au făcut parte operatorii economici titulari ai licențelor de operare a conductelor de alimentare din amonte sau a sistemelor de înmagazinare, precum și de distribuție a gazelor naturale.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit prin email, la adresa darag@anre.ro.

Termenul de transmitere a eventualelor observatii si propuneri este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate