Data: 29.06.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice”. Prin prezentul proiect se are în vedere îmbunătățirea cadrului general de acordare, respectiv vizare periodică a adeverințelor de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, respectiv de verificator de proiecte şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, creșterea calității serviciilor/activităților prestate în baza autorizărilor acordate de ANRE, precum și corelarea unor dispoziții legale cu prevederile actelor normative de nivel superior cu care se află în conexiune, în principal cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit prin e-mail, la adresa licente.ee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 zile de la data publicării pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 99/2021.

Fisiere atasate