Data: 12.11.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document care are în vedere îmbunătățirea procesului de acordare/ vizare/ modificare/ suspendare/ retragere a autorizaţiilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare/execuţie/exploatare a obiectivelor în domeniul gazelor naturale, prin revizuirea condiţiilor aplicabile solicitanţilor.

Propunerile şi observaţiile la proiectul de ordin se pot transmite la adresa de email: licente.gn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 132/2021.

Fisiere atasate