Data: 29.09.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere modificările aduse de HG 494/2014 şi HG 925/2016 HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă cu modificările şi completările ulterioare, care impun modificarea metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 117/2013.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit prin fax (021-312.43.65) și pe adresele de e-mail:  iuliana.rusanu@anre.ro,  aurelia.paunescu@anre.ro  și  rodica.manolescu@anre.ro

Termenul final de transmitere a obsevatiilor este data de 10.10.2017, ora 10:00.

 

Fisiere atasate