Data: 03.05.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in fazele initiale de consultare publica, ANRE supune consultării publice prezentul document, in faza a III-a.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail srtgn@anre.ro și darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 31.05.2022, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.131/2022.

Fisiere atasate

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale – faza a III-a

Rezultatul consultării publice