Data: 01.07.2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, în vederea alinierii legislaţiei secundare elaborate şi aprobate de ANRE în conformitate cu modificările și completările aduse legislației primare prin adoptarea Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative, respectiv a Legii nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro și anre@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 30 iulie 2021, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 140/2021

Fisiere atasate