În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in fazele anteiroare de consultare publica, ANRE supune consultării publice „ Proiectul de Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat” in faza a III-a.

Propunerile și observațiile referitoare la prezentul document se pot transmite prin fax, la nr. 021.312.43.65 sau în format editabil la adresele de email anre@anre.ro şi isandulescu@anre.ro.

Termenul limită de primire a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – faza a III-a

Machete Standard performanta SPAET

Anexa 1 -Sinteza observatiilor la Standard -etapa 1

Anexa 2 – Sinteza observatiilor la Standard – etapa 2