Data: 04.11.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2023”.

Propunerile şi observaţiile la proiectul de ordin se pot transmite la adresele de email:  contributii@anre.ro și anre@anre.ro .

Propunerile şi observaţiile la proiectul de ordin se pot transmite până la data de 21.11.2022,  având în vedere că prevederile ordinului se aplică de la data de 1 ianuarie 2023. 

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.140/2022.

Fisiere atasate