Data: 04.05.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, elaborat in vederea respectarii  prevederilor  Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010, precum şi ale Procedurii operaţionale “Mecanismul de compensare a efectelor  utilizării  reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între Operatorii de Transport şi de Sistem“, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 6/2010, cu modificările ulterioare.

Observatiile se transmit prin e-mail, la adresa sred@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este data de 14 mai 2018.

Fisiere atasate