Data:29.05.2020

ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014. Prin dispozițiile tranzitorii propuse spre aprobare se reglementează: modul de determinare a prețului mediu al combustibilului luat în considerare la actualizarea valorilor prețurilor de referință ale energiei termice; prorogarea termenului privind aprobarea valorilor prețurilor de referință ale energie termice.

Observaţiile şi propunerile la Proiectul de Ordin se vor transmite pe adresele de e-mail: anre@anre.ro, rconstantinescu@anre.ro, aurelia.paunescu@anre.ro si rodica.manolescu@anre.ro.

Observațiile și propunerile se vor transmite până la data de 09.06.2020, ora 10.

Fisiere atasate