Data:29.05.2020

ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul ANRE  nr. 15/2015. Prin dispozițiile tranzitorii propuse spre aprobare se reglementează: modul de determinare a prețului mediu al combustibilului luat în considerare la determinarea valorilor ajustate ale prețurilor de referință ale energiei termice și ale bonusurilor de referință pentru energie electrică; condițiile privind aprobarea valorilor ajustate pentru prețurile de referință pentru energia termică; prorogarea termenului privind aprobarea valorilor ajustate pentru prețurile de referință ale energiei termice și bonusurilor de referință.

Observaţiile şi propunerile la Proiectul de Ordin se vor transmite pe adresele de e-mail: anre@anre.ro, rconstantinescu@anre.ro si rodica.manolescu@anre.ro.

Observaţiile şi propunerile la Proiectul de Ordin se vor transmite până la data de 09.06.2020, ora 10.

Fisiere atasate