Data: 07.04.2017

Pentru respectarea principiilor privind transparența decizională, precum si în scopul creării cadrului de reglementare necesar desfăşurării proceselor de capacitate incrementală, prin includerea prevederilor necesare referitoare la modalitatea de rezervare de capacitate la punctele viitoare de intrare/ieșire din SNT şi prin definirea contractului-cadru de rezervare de capacitate la punctele viitoare de intrare/ieșire în/din SNT, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de ordin, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 20 aprilie 2017, ora 16.00.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 26 aprilie 2017, ora 10.00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2, Sala Jean Constantinescu (fosta Sala Verde).

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Fisiere atasate