Data: 08.02.2023

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 77/2022.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se pot transmite, în format editabil, la adresele de e-mail: cogenerare@anre.roanre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 30 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate