În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word) la adresele de e-mail anre@anre.ro, stee@anre.ro sau prin fax la nr. 021.312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 79/2023

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

Rezultatele consultarii publice