Data: 09.09.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin privind completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2022”.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se pot transmite se pot transmite, în format editabil, la adresele de e-mail: 

anre@anre.rorconstantinescu@anre.rorodica.manolescu@anre.ro şi roxana.cruceanu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate