Data: 22.12.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, in vederea respectarii cerintelor privind elaborarea criteriilor de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi a centralelor compuse din module generatoare pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică, precizate in  Calendarul de implementare a Regulamentului (UE) al Comisiei nr.631/2016 din 14.04.2016 de instituire a unui cod de retea privind cerintele pentru racordarea la retea a instalatiilor de generare, aprobat prin Decizia ANRE nr. 1570/2016. 

Observatiile se transmit prin fax, la nr. fax: 021.312.43.65 si in format electronic, editabil, la adresele de email mispas@anre.ro, gabriela.munteanu@anre.ro,  alexandru.soare@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este 23.01.2017

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 5/2017

Fisiere atasate