Data: 22.06.2018

Atentionare.

Pentru CONSULTAREA PARTICIPANȚILOR LA PIAȚA GAZELOR NATURALE în legătură cu modelul unic de informare pentru zona de echilibrare a sistemului național de transport în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisie din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz a fost publicat un Chestionar, care poate fi accesat prin  linkul de mai jos:

http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/documente-in-discutie-gn/coduri1387354019/chestionar-consultarea-participantilor-la-piata-gazelor-naturale-in-legatura-cu-modelul-unic-de-informare-pentru-zona-de-echilibrare-a-sistemului-national-de-transport-in-conformitate-cu-prevederile-regulamentului-ue-nr-312-2014-al-comisie-din-26-martie-2014-de-stabilire-a-unui-cod-de-retea-privind-echilibrarea-retelelor-de-transport-de-gaz&page=1  

ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea prezentului proiect de ordin, în perioada 22.06.2018 – 06.07.2018.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de primire a propunerilor și observațiilor este data de 06 iulie 2018, ora 16:00, urmând ca ședința în cadrul căreia se vor discuta observațiile și propunerile formulate pe marginea prezentului document de discuție să aibă loc la sediul ANRE la o data ce va fi comunicată ulterior.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

 

Fisiere atasate