Data: 23.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz, ale Ordinului ANRE nr. 167/2018 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul nr. 16/2013, respectiv ale Ordinului nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 10.12.2018, ora 16:00

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

Ședința pentru discutarea propunerilor și observațiilor formulate va avea loc la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, la o dată ce va fi publicată ulterior pe pagina de internet a ANRE în cadrul anunţului de deschidere a procesului de consultare publică pe marginea prezentului proiect de ordin, publicat în secţiunea „Documente de discuţie-Gaze Naturale-Coduri”

Fisiere atasate