Data: 29.06.2020

În conformitate cu principiile transparenței decizionale stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite, modificarea şi completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale şi a Condițiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale şi modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului menționat, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, până cel târziu la data de 09.07.2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în format Word, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 145/2020

Fisiere atasate