În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in etapa anterioara de consultare publica, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale și a Condițiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale  – etapa a II-a.

Propunerile și observațiile se pot transmite în format letric și/sau electronic (documente Word), la adresele de e-mail: drpptgn@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Precizăm faptul că ANRE publică pe site-ul propriu rezultatele consultării publice prin Sinteza observaţiilor în care propunerile şi observaţiile primite sunt asociate cu numele operatorilor economici/asociaţiilor/instituţiilor care le-au formulat. În cazul în care propunerile şi observaţiile conţin informaţii confidenţiale, operatorii economici/asociaţiie/instituţiile au obligaţia de a motiva caracterul confidenţial al informaţiilor, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 179/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul ANRE.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE 86/2023.

Fișiere atașate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale și a Condițiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale  – etapa a-II-a

Rezultatele consultarii publice