Data: 23.01.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea Proiectului de Ordin privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor cuprinse în proiectul de act legislativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 06.02.2018, ora 16:00.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate va avea loc în data de 12.02.2018, ora 10:00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare. 

Fisiere atasate