Data: 31.03.2021

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind modificarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național aprobate prin Ordinul ANRE nr. 177/2018.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE in format electronic editabil (documente Word) la adresa smie@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate