Data: 15.06.2021

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind modificarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale  de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018, faza a II-a.

Propunerile și observațiile referitoare la prezentul document se pot transmite prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format electronic editabil la adresa de email smie@anre.ro şi anre@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate