În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate în format electronic (documente Word) si format letric (format PDF) la adresa de email: licente.ee@anre.ro.

Termenul de transmitere a observaţiilor şi propunerilor este de 10 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

Precizăm faptul că ANRE publică pe site-ul propriu rezultatele consultării publice prin Sinteza observaţiilor în care propunerile şi observaţiile primite sunt asociate cu numele operatorilor economici/asociaţiilor/instituţiilor care le-au formulat. În cazul în care propunerile şi observaţiile conţin informaţii confidenţiale, operatorii economici/asociaţiie/instituţiile au obligaţia de a motiva caracterul confidenţial al informaţiilor, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 179/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul ANRE.

Fișiere atașate:

Referat de aprobare

Proiect de ordin privind modificarea Conditiilor generale asociate licentei pentru activitatea de agregare, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 196/2020