Data: 20.02.2017

ANRE supune consultarii publice prezenta propunere de modificare a metodologiei aprobate prin Ordinul 61/2015, modificare generată de prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei de revizuire a valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului  şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, precum si de necesitatea corelării cu prevederile Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă aprobat prin Ordinul nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Observatiile si propunerile la documentul de discutie se transmit  prin fax , la nr. de fax: 021.312.43.65 si pe adresele de e-mail: memilescu@anre.ro, cristian.jalba@anre.ro.

Termenul de transmitere a observatiilor si propunerilor este data de 22.03.2017, inclusiv.

Fisiere atasate