Data: 20.12.2019

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, în perioada 20.12.2019 – 19.01.2020.  

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ se transmit atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este data de 19.01.2020, ora: 16:00, cel mai tarziu.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate