Data: 06.07.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document cu scopul modificarii Metodologiei în ceea ce privește aspectele legate de costurile și veniturile OTS luate în considerare la calcularea tarifelor de neutralitate în sensul includerii și a costurilor/veniturilor legate de obligația introdusă prin prevederile art. 130 alin. (1) lit.j) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de ordin, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate la ANRE, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 05.08.2022, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în format Word, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate