Data: 29.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin (3) şi ale art. 79 alin (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum si prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012.

Opiniile, propunerile si observatiile la Proiectul de Ordin se transmit în format word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa: sred@anre.ro

Termenul final de primire a propunerilor si observatiilor este 10.12.2018.

Fisiere atasate