Data: 24.03.2021

ANRE supune consultarii publice Proiectul de Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de  distribuţie a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuţie concesionari, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 102/2016, având în vedere recentele modificări legislative introduse prin Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative.

Propunerile si observațiile referitoare la prezentul document se vor transmite în format letric şi electronic, editabil, la adresa de email stee@anre.ro .

Propunerile și observațiile la documentul de discuție vor fi transmise în format electronic pe adresa de email: stee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 30 de zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate