Data: 14.09.2020

In aplicarea principiilor privind transparenta decizionala, ANRE supune consultarii publice ”Proiectul de Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017.

Propunerile și observațiile referitoare la prezentul document se vor transmite în format letric și în format electronic, editabil, la adresa de email stee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 180/2020

Fisiere atasate