Data: 20.09.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discuţie, care reprezintă modificarea metodologiei aprobate prin Ordinul 53/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Modificarea propusă implementează prevederile cuprinse în propunerea legislativă nr. L56/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește asigurarea serviciului public de transport al energiei electrice pentru toţi utilizatorii reţelei electrice de transport în condiţii nediscriminatorii, precum şi asigurarea schimburilor programate de energie electrică transfrontaliere cu ţările perimetrice.

Observaţiile şi propunerile se transmit prin fax şi în format electronic editabil, pe adresa de email adrian.stoian@anre.ro

Termenul de transmitere a observaţiilor şi propunerilor este 19 octombrie 2016.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/24.03.2017

Fisiere atasate