Data: 22.01.2019

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11) și art. 28 lit. b1 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 114/20018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, coroborate cu prevederile art. 21 alin. (2) din HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Propunerea de modificare a Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 15/2015 constă, în principal, în introducerea unor prevederi privind modul de determinare și aprobare a prețului reglementat al energiei electrice și introducerea unor dispoziții tranzitorii pentru perioada martie-iunie 2019.

Observaţiile şi propunerile se transmit atât în scris, prin fax, cât şi în format electronic prelucrabil la adresele de e-mail: rodica.manolescu@anre.ro si aurelia.paunescu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor şi propunerilor este data de 01 februarie 2019.

Observațiile şi propunerile transmise după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/08.02.2019

Fisiere atasate