Data: 05.04.2019

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 15.04.2019, inclusiv. 

Propunerile și observațiile transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate