Data: 07.02.2020

Pentru respectarea principiilor transprentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Eventualele observații și propuneri pe marginea acestuia pot fi transmise la adresa de e-mail darag@anre.ro.

Termenul de transmitere a observatiilor/propunerilor este de 10 zile de la publicarea pe site a prezentului document de discutie.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 19/2020

Fisiere atasate