Data: 10.08.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea actualizarii anexelor 1, 2 și 3 ale Ordinului președintelui ANRE nr. 164/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, prin introducerea punctului PM 0303 UNGHENI și ținând cont și de toate modificările care au apărut de la data ultimei aprobări a Ordinului președintelui ANRE nr. 19/2020, respectiv apariția de noi puncte de consum sau modificări de denumire.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ publicat se transmit, prin e-mail, la adresa: darag@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 31.08.2020.

Fisiere atasate