Data: 19.07.2021

ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare”. Prin prezentul proiect se are în vedere îmbunătățirea cadrului general de acordare, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor şi licenţelor din sectorul energiei electrice, corelarea cu prevederile actelor normative de nivel superior cu care Regulamentul se află în conexiune, în principal cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum și perfecționarea accesului la utilizarea și punerea în comun a datelor și serviciilor spațiale, în conformitate cu prevederile Directivei 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de ordin se transmit prin e-mail, în format editabil, la adresa licente.ee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile lucrătoare de la data publicării pe site.

Fisiere atasate