Data: 27.06.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat in conformitate cu prevederile din Codul Rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în situaţia în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT ori a unor părţi din punctele fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al statului respectiv.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ se transmit prin e-mail, la adresa: darag@anre.ro.

Termenul de transmitere a opiniilor, propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la publicarea pe site a prezentului proiect de ordin.

Document aprobat prin Ordinul ANRE 165/2019.

Fisiere atasate