Data: 21.05.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de ordin.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se pot transmite in scris, prin fax, la nr: 021-312.43.65 și pe adresele de e-mail: rconstantinescu@anre.rorodica.manolescu@anre.ro și aurelia.paunescu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 40/2021.

Menţionăm că nu au fost primite observaţii la prezentul proiect de ordin.

Fisiere atasate