Data: 10.11.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin realizat în baza prevederilor art. 118 alin. (3), art. 139 și ale art. 152 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile art. 118 alin. (3) din această lege, prevăd că: Procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor şi licenţelor, termenele şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulamente elaborate de ANRE.” 

 De asemenea, proiectul are la bază și prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, potrivit cărora ANRE „elaborează şi aprobă regulamentele privind acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale şi stabileşte condiţiile de valabilitate pentru autorizaţiile şi licenţele acordate”.

Proiectul de ordin vizează principiul simetriei, respectiv că orice modificare și completare a unui act trebuie să urmeze același proces juridic precum actul de bază.

Invităm părţile interesate să transmită în scris propunerile, observaţiile şi sugestiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice, la adresa de e-mail darag@anre.ro

Termenul final de transmitere a observaţiilor şi sugestiilor este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site a proiectului de ordin.

Fisiere atasate