Data: 10.02.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document in vederea corelării prevederilor Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice referitoare la licența pentru activitatea operatorului pieței de energie electrică cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 143/2021.

Propunerile și observațiile la proiectul de ordin se transmit în format electronic, editabil, la adresa de e-mail licente.ee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile lucratoare de la data publicării pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 24/2022.

Fisiere atasate